fbpx

בקרה רפואית

איכות הטיפולים

מטרת “הלה” הינה לתת רפואת שיניים לציבור הרחב תוך שמירה על רמה גבוהה של איכות רפואת השיניים.

לצורך זה קיימים מספר מנגנונים יחודיים ל”הלה” :

בדיקה ראשונית כל מטופל ב”הלה” עובר לפני תחילת הטיפול בדיקה מקפת של הרופא הראשי של המכון. בבדיקה נעזר הרופא בסדרת צילומי שיניים שנערכים לפני הבדיקה.

בהתאם לממצאים נעשית אבחנה, והרופא מגבש תכנית טיפולים אישית למתרפא.

על פי נוהלי משרד הבריאות מוצעות למתרפא מספר תכניות טיפול לבחירת המתרפא.

לאחר גיבוש תכנית הטיפול מופנה המטופל למנהלת האדמניסטרטיבית והיא מציגה שוב למתרפא את תכניות הטיפול ועלותן.

כמובן שלמתרפא ישנה אופציה לבחור ולבצע רק חלק מתכנית הטיפול המומלצת. במקרה כזה הוא מודרך לגבי סדרי העדיפויות לגביו מבחינה רפואית. מודגש כי אין הכרח בביצוע התחייבות כספית כלשהי בעקבות הבדיקה.

תהליך הצילום והבדיקה הראשונית אורך כשעה וזאת במטרה לבצעו ביסודיות מירבית. השקעה חד פעמית זו משתלמת לטווח רחוק.

רופא ראשי

לכל מכון יש רופא ראשי שהינו רופא שיניים בכיר המאושר ע”י משרד הבריאות.

תפקידו לפקח על הרמה הרפואית ,להתוות תכניות טיפול למטופלים ולפתור בעיות רפואית.

כמו כן, הוא מבקר את הטיפולים הניתנים ע”י הרופאים השונים במכון, על מנת להבטיח רמה רפואית גבוהה ביותר.

הרופא הראשי של הלה תפקידו העיקרי של רופא השיניים הראשי של “הלה” הוא להקפיד על רמת

רפואת השיניים גבוהה ואחידה בכל המכונים.

הועדה הרפואית

תפקיד הועדה הרפואית הוא לפתור בעיות רפואיות ואדמניסטרטיביות רפואיות שלא מצאו את פתרונן אצל הרופא המטפל ו/או אצל המנהל הרפואי במכון ו/או אצל המנהלת האדמניסטרטיבית במכון. בכך יוצרת הועדה מדרגה נוספת לאיכות הרפואית, כמקובל במוסדות אוניברסיטאיים.

המנהלת האדמניסטרטיבית המנהלת האדמניסטרטיבית מנהלת את כל אותם תחומים אשר אינם תחומים רפואיים וכן היא אחראית לקשר עם המתרפאים.

הפרדה זאת בין שני התחומים רפואה ואדמניסטרציה , והפעלתם

בהרמוניה ע”י המנהל הרפואי מחד והמנהלת האדמניסטרטיבית מאידך,

עומד ביסוד הצלחתה של “הלה” .

מאמרים אחרונים

ייעוץ ללא עלות

צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן